Vi skal tenne 590 lys, én for hvert liv som gikk tapt i selvmord i 2015. Så kom og hjelp oss. Vi trenger deg for å få til dette. For husk at ditt lys skinner for mange.

Klokka 18:00 torsdag 7. september på Jernbanetorget VED TIGEREN.

LEVE og Unge LEVE arrangerer lysmarkeringen i samarbeid med LPP, Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Røde kors, Pårørendealliansen, Kirkens SOS og Helseetaten i Oslo kommune.

Det blir appeller, musikk og lystenning (program kommer).

Les mer på www.lysmarkering.no

Mer om markeringen:

Lysmarkeringen mot selvmord er et samarbeid mellom LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Unge LEVE, LPP, Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Røde Kors og Helseetaten i Oslo kommune. Med markeringen ønsker vi å sette fokus på det samfunnsproblemet selvmord er i Norge. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 590 mennesker tok sitt eget liv i 2015 (De siste tilgjengelige tallene). Dette er en økning fra 2014.

For hvert selvmord står rundt 10 etterlatte igjen – mammaer, pappaer, besteforeldre, barnebarn, barn, søsken, ektefeller, kjærester, kollegaer, lærere, medstudenter og venner. Spørsmålene, avmakten og smerten er tung å bære. Å være etterlatt, eller berørt, etter selvmord kan føre til store helseproblemer i etterkant. Denne gruppen er slik vi i organisasjonene ser det en gruppe som bør få mer oppmerksomhet og anerkjennelse.

I tillegg til de 590 nye selvmordsofrene og ti ganger så mange selvmordsetterlatte i 2015 er det en svært stor gruppe i Norge som i dag sitter med tanker om døden og over 6000 mennesker forsøkte i 2015 å ta sitt eget liv.

Så vi tenner lys for de som har mistet noen, for de som har gått bort, men mest av alt for alle de som sliter på ulike måter i dag, og derfor er slagordet til markeringen «Ditt lys skinner for mange – ikke slukk det!.

Har du spørsmål?
kontakt Ida Evita de Leon: 45 200 199, eller ida@leve.no.
Ungdoms- og kommunikasjonssekretær i LEVE

Tilbake