Kongens fortjenestemedalje til Einar Jakobsen

Ordfører Ida Stuberg fortalte hvordan Einar Jakobsen som leder i LEVE har vært en pådriver for ulike typer seminarer og samlinger for etterlatte, helsepersonell og studenter.   Stuberg viste til at Jakobsen som leder i LEVE Nord-Trøndelag gjennom 10 år har besøkt mange etterlatte etter selvmord og fulgt disse opp. – I tillegg har han…

Publisert: 14. september 2018

Einar og Ida (1)

Ordfører Ida Stuberg fortalte hvordan Einar Jakobsen som leder i LEVE har vært en pådriver for ulike typer seminarer og samlinger for etterlatte, helsepersonell og studenter.

 

Begge foto: Stig Leinan/ Inderøyningen

Stuberg viste til at Jakobsen som leder i LEVE Nord-Trøndelag gjennom 10 år har besøkt mange etterlatte etter selvmord og fulgt disse opp.
– I tillegg har han aktivt jobbet for å fjerne tabu rundt selvmord. Dette viktige arbeidet har blitt gjort gjennom kronikker, innslag i NRK og foredrag i ulike foreninger, møter med leger, rådmenn, skoler, politikere og psykiatritjenesten. Han har også lyktes i samarbeid med fylket å få satt selvmord på dagsorden i Fylkestinget. Resultatet har blitt en 0-visjon for selvmord for Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Einar Jakobsen har dessuten hatt et spesielt fokus på unge etterlatte gjennom Unge LEVE.  Her har han vært til god hjelp for at ungdommene skal åpne seg og bli trygge sammen med likesinnede.

Oddrun Bøhlerengen forteller at hun på vegne av LEVE  er stolt og glad over at nettopp Einar Jakobsen fikk denne oppmerksomheten for innsatsen han har lagt ned for LEVE. Vi gratulerer!