Velkommen til årsmøte med LEVE Sør-Trøndelag.

LEVE Sør-Trøndelag ønsker sine medlemmer velkommen til årsmøte tirsdag 5. februar 2019 kl. 18.00-20.30 ved Mangfoldhuset i Trondheim, Olav Tryggvasons gate 40.

Dato: tirsdag 5. februar 2017 kl. 18.00 – 20.30
Sted: Mangfoldhuset i Trondheim, Olav Tryggvasons gate 40, 3. etg

Før årsmøtet byr vi på et foredrag om “Veiledende materiale om forebygging av selvmord og selvskading” ved Rita Småvik, RVTS Midt.

Sakliste årsmøte
1. Velkommen. Valg av møteleder, protokollfører og protokollundertegnere
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Registrering av antall stemmeberettigede
3. Godkjenning av årsrapport
4. Godkjenning av resultatregnskap 2018 og budsjett 2019
5. Valg
6. Innkomne saker/forslag til behandling

Saker/forslag som ønskes behandles må sendes til [email protected] innen 29.januar 2019.

Møtedokumentene (årsrapport, resultaregnskap 2018, budsjett 2019, valgkomiteens innstilling) finnes også på www.leve.no/fylkeslag/sor-trondelag/ fra ca 18. januar 2019.

Enkel servering (kaffe og vafler).

Vel møtt!

Styret LEVE sør i Trøndelag

 

Se vedlegg om innkalling og årsrapport.

Innkalling til årsmøte (pdf)
Årsrapport LEVE sør i Trøndelag 2018

Tilbake