Invitasjon til kurset: Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!

Dato: 12.mars 2019

Tid: kl 17-21

Adresse: Mangfoldhuset Olav Tryggvasons gt 40. 7011 Trondheim

Arrangør: LEVE sør i Trøndelag

Kursleder: Eva Steinkjer

Medarrangør: «Eva Steinkjers Puslespill»

 

OPS! er et halvdagskurs hvor målet er å bli mer oppmerksom på selvmordsfare.

Du lærer å identifisere mennesker med selvmordstanker og hjelpe dem i kontakt med noen som kan gjøre en førstehjelpsintervensjon/ gi videre hjelp.

Kurset passer for alle over 18 år som ønsker å bli mer oppmerksomme på selvmordstanker og bidra til å forebygge selvmord.

Som deltaker lærer du å:

* bevege deg forbi holdningsbarrierer som gjør at vi ikke oppdager, avfeier eller unngår signaler på selvmordstanker

* oppdage mennesker med selvmordstanker

* bruke de fire trinnene: fortell, spør, lytt og sørg for sikkerhet til å hjelpe personen med selvmordstanker til en som kan gi førstehjelp ved selvmordsfare.

Påmelding sendes til: [email protected]

Mobil: 48029612

Bindende påmelding. Det må være minst 10 deltakere for at kurset holdes.

Kurset er en del av LEVEs selvmordsforebyggende arbeid, og er gratis!

Velkommen!

Selvmordstemaet berører, og kurset utfordrer på mange plan. Dersom du er i en livssituasjon hvor du selv har behov for hjelp med selvmordstanker, anbefaler Vivat at du oppsøker hjelp og heller deltar på kurs ved en senere anledning.

Mer informasjon om Vivat selvmordsforebygging finner du på: www.vivatselvmordsforebygging.net

Tilbake