Antall selvmord blant unge mellom 20 og 24 år økte fra 37 til 57 på ett år. Unge LEVE i Vestfold iverksetter derfor flere selvmordsforebyggende tiltak. Først ute er et helt nytt kurs for selvmordsetterlatte.

-Selvmordstallene øker, og det bekymrer oss, stadfester Veronica Poer, ansvarlig for Unge LEVE i Vestfold.

Hun mener det er vanskelig å peke på én enkelt forklaring, men viser til at vi i dag lever i  et samfunn som baserer seg på at vi ikke skal tillate oss å ha det vanskelig eller vondt og at vi heller tiden skal måles, evalueres for å være gode nok, lykkelige nok, suksessfulle nok og passe inn i samfunnets forventninger til hvordan man bør leve et liv.

Dette mener Poer er en uheldig utvikling som kan ha noe å si for selvmordsstatistikken.

Urovekkende høye tall
I 2016 tok 81 barn og unge livet sitt i Norge. I 2017 steg tallet til 126. Man antar at for hvert selvmord er det seks ganger så mange selvmordsforsøk, men det er også mange mørketall, så antall selvmordsforsøk og selvskading er nok mye høyere.

-Tallene er for høye, og vi er nødt til å iverksette tiltak, nasjonalt og lokalt, understreker Poer.

Selv er hun initiativtaker og  prosjektleder for prosjektet Best før og etter, der Unge LEVE skal holde foredrag for ungdommer om psykisk helse, kurs for ansatte ved skolene og utarbeide en nettside med informasjon som gjør det lettere å finne og ta i mot hjelp. Prosjektet har støtte fra Vestfold fylkeskommune.

Iverksetter tiltak for unge selvmordsetterlatte
I tillegg tilbyr Unge LEVE nå et helt nytt kurs for selvmordsetterlatte. I tillegg til de månedlige treffene Unge LEVE i Vestfold har for unge etterlatte mellom 14 og 35 skal det nye kurset se nærmere på hva som egentlig skjer med deg, både psykisk og fysisk, når noen i nær relasjon tar sitt eget liv.

Målet med kurset er å identifisere de ulike prosessene og reaksjonene de fleste opplever og hvordan man kan ta kontroll på følelser og tanker for å takle tapet på en god måte.

-Mange etterlatte sitter igjen med mye skyldfølelse, skam og sinne. Det er også mange sider ved sorg som man heller ikke snakker så mye om, f.eks. søvnløshet, dårlig matlyst, depresjonsfølelser, nedsatt hukommelse, konsentrasjonsvansker, tretthet og tap av energi, sier Poer.

Ønsker å nå ut til flere gutter
Jenter er overrepresentert på treffene til Unge LEVE i Vestfold. Jeg tror det er mer tilrettelagt for at jenter kan dele tanker og følelser på slike arenaer, forteller Poer, som allikevel ser at de guttene som har deltatt har hatt stor glede av dette.

Alle som deltar har taushetsplikt og det er ingen krav til å dele sin historie på treffene. Allikevel opplever Poer at de som kommer i gruppen føler at det er en trygg og god arena å få luftet tanker rundt tapet med andre som forstår og som aksepterer. Det er mye latter og god stemning, man må jo få lov til å ha det gøy, selv om man har opplevd noe grusomt.

Mental trening
Kurset er basert mye på mental trening, fakta og informasjon, slik at det skal appellere til at flere gutter ønsker å delta. Man kan ofte sammenligne psykisk og fysisk helse. Har man opplevd å få en skade er det naturlig å oppsøke lege, fysioterapeut eller andre som kan bidra til å lege skaden og få deg tilbake i hverdagen. Med et selvmord opplever vi emosjonell og ofte psykiske skader, da er det viktig å finne løsninger som kan bidra til en bedre hverdag. Kurset er for alle som har mistet noen i selvmord, et familiemedlem eller en annen som sto dem nær og som ønsker å lære mer om hvordan man kan få en god hverdag, selv om livet er veldig vondt og krevende til tider.

Føle følelser istedenfor å være den
Hovedhensikt med kurset er å hjelpe deltakerne til å oppdage at vi kan observere våre følelser istedenfor å være følelsen.

– Det er stor forskjell på å være trist og å gå med tristhet, forteller Roar Dons, utvikler av kurset.

Kurset ønsker å bidra til at deltakerne i større grad kan gå fra å være offer til å bli offensive i å velge tid og sted for både sorg og glede. Dette krever et arbeid med å være tilstede, trene på å bli gode observatører og å forstå at til en viss grad kan vår livsglede forståes som et sett med muskler. Skal gleden bli sterk må vi trene mentalt også.

Tekst: Unge LEVE i Vestfold

Les mer om arrangementet i Tønsberg på Unge LEVE Vestfold sin facebook-side.
> Gå til arrangement

Les artikkel i Tønsbergs Blad her

Tilbake