"Anerkjennelse av følelser"
v/ Roar Dons

Invitasjon onsdag 22. mai PDF: Klikk her

«Anerkjennelse av følelser»

v/ Roar Dons, rektor på “Livsgledeskolen”

Under temaet vil det bli fokusert på hva følelsene våre forteller oss. Og hvordan vi takler dem. Hva vi gjør med tankene knyttet til følelsene.

Her kan du lese litt om Roar:
**************************************
Roar Dons har embetseksamen i psykologi fra universitetet i Bergen. Han har hatt fokus på styrkebaserte tilnærminger i utviklingsarbeid, motivasjon, stressmestring,
teambygging og lederutvikling. På samme måte som vår kropp trenger belastning i form av trening, trenger vår «livsgledemuskel» også trening. Tanker fører ofte til følelser og tanker har en tendens til å komme og gå uten vår kontroll. Ved å trene på å velge hvordan vi kan forholde oss til omstendighetene i våre liv, vil vi få mere kontroll på hvilke følelser
som får prege vårt liv.

Roar på facebook: https://www.facebook.com/roar.dons

Tilbake