Velkommen til markering av Den internasjonale verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september 2019, 18.00 - 20.30, i Auditoriet, Statens Hus, Trondheim

     

RVTS midt, LEVE Sør-Trøndelag og Kirkens SOS Trøndelag står sammen om å markeringen og har fått prof. Heidi Hjelmeland fra NTNU med på laget.

I år er det 25 år siden Norge fikk sin første av flere handlingsplaner mot selvmord. Allikevel har selvmordsraten holdt seg relativt stabil. Selvmordsforebyggingen har lenge vært dominert av et fokus på risikofaktorer og risikovurderinger. En av de mest veletablerte og forsvarte «sannheter» om selvmord, er at så godt som alle som tar sitt liv er psykisk syke. Toneangivende fagfolk anser derfor diagnostisering og behandling av psykiske lidelser som det viktigste selvmordsforebyggende tiltaket. Forskningsgrunnlaget for denne «sannheten» er imidlertid svakt. Dessuten er det nesten ingen av de som sliter med psykiske lidelser eller andre risikofaktorer som tar sitt liv.

Kunnskap om risikofaktorer gir oss dermed liten innsikt i hva suicidalitet kan handle om for de det gjelder. Det er derfor på høy tid å tenke nytt om forebygging av selvmord. Etablerte «sannheter» må utfordres. Selvmord er et komplekst fenomen som ikke kan forstås uavhengig av det livsløpet og den konteksten suicidaliteten utvikles og opprettholdes i. Ny forskning har gitt oss innblikk i noen slike kontekster og i ulike måter å forstå selvmord og suicidalitet på. Dette gir oss flere arenaer for forebygging. Selvmordsforebygging kan ikke overlates til fagfolk alene. Her kan alle bidra. Dette er bakgrunn for årets lokale tema;

På tide å endre kurs i selvmordsforebyggingen?

Heidi Hjelmeland er professor ved Institutt for psykisk helse, NTNU. Hun har forsket på mange ulike aspekter ved suicidalitet siden 1992. De siste årene har hun vært særlig opptatt av kontekstens betydning for utvikling og opprettholdelse av suicidalitet, samt i metode- og teoriutvikling i selvmordsforskningen. Hun forsker for tiden også på selve selvmordsforskningen. Som leder for Regionalt ressurssenter for selvmordsforskning og –forebygging i perioden 1997-2004, var hun ansvarlig for implementeringen av den aller første norske Handlingsplan mot selvmord i Midt-Norge.

18.00  – Dørene åpnes. I foajeen serveres kaffe/te, det blir anledning til å bli bedre kjent med arrangørene som står på stand.

18. 30 – I Auditoriet: Velkomsthilsen i Auditoriet, presentasjon av arrangører, dagens artist og dagens foreleser. Kulturelt innslag ved Kristofa Foredrag ved Heidi Hjelmeland

ca 20.30  – Takk for at du ser, takk for at du lytter og takk for at du bryr deg! Vel hjem!

Tilbake