Velkommen til årsmøte i LEVE Sør-Trøndelag

Dato: Tirsdag 4. februar 2017, kl. 18. 00 – 19.30
Sted: Mangfoldhuset i Trondheim, Olav Tryggvasons gate 40, 3. etg

Sakliste

 1. Velkommen
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Registrering av antall stemmeberettigede
  3. Valg av møteleder, protokollfører og protokollundertegnere
  4. Årsberetning
  5. Regnskap 2019 og budsjett 2020
  6. Valg av nye styremedlemmer og valgkomite
  7. Innkomne saker/forslag til behandling

Saker/forslag som ønskes behandles må sendes til [email protected] innen 21.januar 2020.

Enkel servering. Vel møtt!

  – Styret LEVE Sør-Trøndelag

Møtedokumenter blir tilgjengelig ca 14 dager før møtet (dvs fra ca 21.1.20) på

http://www.leve.no/fylkeslag/sor-trondelag/

Tilbake