Selvmord og selvmordstanker

Hvordan møte mennesker som sliter med selvmordstanker?

Mental Helse, LEVE og Sagatun Brukerstyrt Senter inviterer til temadag der du kan få
råd og veiledning om hva du kan gjøre i slike situasjoner. Vi ønsker å formidle håp om at
det er mulig å velge andre løsninger enn selvmord og vi vil gi omsorg og støtte til de som
har mistet noen som sto dem nær, i selvmord.

Sliter du selv med tunge tanker om å ta ditt eget liv, eller er du nærstående til noen som sliter med slike tanker?

Program:
  • Hvordan møte mennesker i krise? Gro Ellefsen og Nina C. Berget fra Ambulant Akuttenhet v. DPS Elverum-Hamar
  • Hva bidrog til at vi fant håp og valgte en annen løsning enn selvmord? Rune Lundquist og Geir Risbakken fra Sagatun Brukerstyrt Senter.
  • Hvordan kan Mental Helse være til hjelp og støtte? Heidi J. Østenstad fra Mental Helse Hamar.
  • Hvordan kan LEVE være til hjelp og støtte? Arnhild Aaboen og Ada Koller-Hagness fra LEVE Hedmark.

Det er satt av god til spørsmål og refleksjon.
Det blir servert lunsj, kaffe, te og frukt. Arrangementet er gratis.

Tidspunkt: Onsdag 11.03.2020. Kl. 10.00 –15.00. Sted: Sagatun Brukerstyrt Senter

Av hensyn til lunsjen ber vi om at du melder deg på til [email protected] eller på liste på Sagatun.

Spørsmål kan rettes til Kårhild Husom Løken på tlf. 97978456 eller til Heidi Østenstad på tlf. 95994822.

Tilbake