Velkommen til webinar om selvmordsforebygging – et samarbeid mellom LEVE og VIVAT.

Webinaret vil inneholde følgende:

  • Hvor stor er selvmordsproblematikken i Norge?
  • Hvilke signaler kan man se etter hos enkeltpersoner som kan vekke bekymring?
  • Hvordan kan man spørre personen direkte om vedkommende har hatt tanker om selvmord?
  • Dersom man får ja – hva kan man gjøre i en samtale for å redusere den umiddelbare risikoen for selvmord?
  • Sammen vil vi se på hvilke ressurser som finnes tilgjengelig i samfunnet som kan hjelpe oss som er hjelpere?

Dette er en vanskelig tematikk som gjør noe med oss, så derfor er webinaret lagt opp slik at det er rom for å stille spørsmål og ha en god dynamikk og dialog om de aktuelle temaene. 

Tidsrammen er satt til to timer, og derfor vil vi ikke kunne gå i dybden, men vi håper at ved å snakke om de ulike temaene så vil vi stimulerer til mer nysgjerrighet og et ønske om å lære mer. 

Informasjon og link til påmelding vil publiseres på LEVEs nettsider i august.

For mer informasjon gå til https://vivatselvmordsforebygging.net/

Webinaret er et samarbeid mellom LEVE og Vivat og vil holdes av Johan Lindmark og Anette Seierstad Skrindo, begge fra VIVAT.

Se SOS-filmen fra VIVAT for mer informasjon om temaer som dekkes i webinaret.

Tilbake