Velkommen til LEVEs 20-årsmarkering, landsmøte og dagskonferanse i Oslo, 11. - 14. juni 2021

11.-14. juni 2021 inviterer LEVE til en innholdsrik samling i Oslo, ved Thon Hotel Opera:

Lørdag 12. juni: LEVEs 20 årsmarkering m/konsert i Kulturkirken Jakob

Søndag 13. juni: LEVEs landsmøte m/landsmøtemiddag

Mandag 14. juni: LEVEs dagskonferanse m/LEVE Oslo som lokal medarrangør

 

Grunnet usikkerhet vedr. covid-19, ber vi dere om å lese innledende tekst nøye

 

Covid-19 medfører en uforutsigbarhet ved planlegging av fysiske arrangementer – både for de som skal melde seg på og for de som arrangerer. Det er vanskelig å forutsi hvilke smittevernregler som vil gjelde frem i tid, og mange vil kanskje nøle med å bestille reise osv.

For mest mulig forutsigbarhet og trygghet for alle parter, planlegger vi for følgende:

1: At smittevernregler legger til rette for inntil 200 deltakere med 1 meter mellomrom. 

2: Prioriterings/ventelister

3: Påmeldings-prosess i to steg, hvor første steg IKKE er bindende.

 

1: At smittevernregler legger til rette for inntil 200 deltakere med 1 meter mellomrom

Dette kan være en realistisk situasjon i juni. Det betyr en begrensing på de ulike aktivitetene. Inntil 200 deltakere med 1 m mellomrom vil i praksis bety færre enn 200 deltakere på flere aktiviteter. 

LEVEs 20-årsmarkering ble utsatt fra 2020 til 2021. Landsstyret har bestemt at markeringen vil gjennomføres i 2021. Det legges derfor parallelle planer for: A) at samfunnet er nedstengt, at arrangementet må avlyses og gjennomføres digitalt/ live-sending – men også for B) at det er normale omstendigheter og lov til maks antall på arrangementer, dvs. flere enn vi nå planlegger for.

 

2: Prioriterings/ventelister

Punkt 1 innebærer at det ikke kan garanteres at alle får plass ved alle aktiviteter – samtidig viser tidligere erfaringer med LEVEs samlinger at årets grense for antall deltakere kan være tilstrekkelig for at alle får plass. Vi må likevel tilrettelegge for en prioritering i første steg av påmeldings-prosessen:

  1. Delegater/frivillige verv fra fylkeslag prioriteres først, spesielt med henblikk på landsmøtet. Et viktig demokratisk prinsipp for en organisasjon er at det legges til rette for at alle delegater/stemmeberettigede kan delta på et landsmøte.

2.  Øvrige medlemmer i LEVE vil deretter prioriteres, også mtp på landsmøtet og talerett, men også med henblikk på 20-årsmarkeringen av LEVEs virke. En av LEVEs fremste oppgaver er å sørge for arenaer der etterlatte og berørte kan møte andre i samme situasjon. Det er lenge siden LEVEs medlemmer har fått den muligheten – i tillegg til at det er viktig for LEVE at 20 års virke er en markering sammen med de som utgjør LEVE: medlemmer, etterlatte, berørte og frivillige.

For medlemmer er det viktig å melde seg på tidlig, for så langt som mulig å trygge en plass.

3.  Etterlatte, berørte og fagpersoner som ønsker å delta under helgen, men som ikke er medlem, er også hjertelig velkommen til å melde seg på. Det er fullt mulig å melde seg inn i LEVE samtidig, også med tanke på spesialpriser for LEVEs medlemmer.

 

Om antall påmeldinger går utover oppgitt maks deltakerantall ved de enkelte aktiviteter, vil disse settes på venteliste. Erfaringen er at ikke alle deltakere kan eller ønsker å være med på alt. Siden påmelding ikke er bindende, kan det også være at plasser blir ledige i neste del av påmelding (se under).

Venteliste har også en viktig funksjon om regjeringen etter påske tillater flere deltakere på arrangement.

 

3: Påmelding vil skje i to steg:

Steg 1 – Påmeldingsfrist 26. mars – ikke bindende

Dette er påmeldingsfristen for å kunne delta på arrangementet (link til informasjon og påmelding ligger nederst på siden). Påmelding er ikke bindende i det første steget. Det viktigste er å melde seg på det man ønsker, i et perspektiv der arrangementet vil gjennomføres og man selv vil kjenne seg klar til å reise når det nærmer seg.

Etter påmeldingsfristen har utgått, vil vi ha en god oversikt over antall påmeldte, hvem de er og eventuelle antall som settes på venteliste.

 

Steg 2: Betalingsfrist 26. april – bindende

Påmelding er bindende i Steg 2. Rett over påske sender vi ut en e-post til samtlige som har meldt seg på, med A) Bekreftelse på plass eller venteliste B) Betalingsinformasjon og avlysningsregler. C) Informasjon om eventuell avlysing av arrangementet og digital gjennomføring.

Med denne eposten vil det også sendes ut endelig program for helgen. 

Betalingsfristen er satt til 26. april for at vi skal kunne overholde våre frister til hotellet og for eventuelle endringer mht. venteliste.

 

Les mer her om helgen 11.-14.juni 2021, inkludert tilgang til påmeldingsskjema HER

 

Tilbake