Lokaler: Etter ett år uten «et sted å være», har vi endelig fått på plass en samarbeidsavtale med Mangfoldshuset om lån av lokaler, i Kongens gate 34. 

Tilbud til etterlatte/berørte: samtalegruppe (sorgstøtte) den siste tirsdagen i månenden har igjen startet opp. Neste gruppe, som også er den siste før sommerferien, gjennomføres  25. mai.  Nærmere informasjon på Facebooksiden LEVE Trøndelag. Likepersontilbudet er i vanlig drift. Ta kontakt på [email protected] ved ønske om samtale eller for påmelding til gruppe.

Medlemsarrangement:
Det  blir byvandring i juni i år også, tradisjonen tro.  Informasjon om dato, tidspunkt og oppøtested kommer så snart dette er klart.

Verdensdagen for selvmordsforebygging: Markeringen skjer i år litt senere enn vanlig, nærmere bestemt mandag
4. oktober. Sted: Sommerveita 4 i Trondheim. Vi kommer tilbake med mer informasjon senest i august

 

Tilbake