Lokaler og aktiviteter:
Etter ett år uten «et sted å være», har vi endelig fått på plass en avtale med Mangfoldshuset i deres nye lokaler i Kongens gate 34.  Det er fortsatt dessverre ikke mulig å gjennomføre aktiviteter med flere tilstede, og samtalegruppene (sorgstøtte) er derfor satt på vente. Men så snart nasjonale anbefalinger tillater det er tilbudet tilbake.  Det vil bli annonsert her på hjemmesiden samt på Facebooksiden LEVE Trøndelag.
Likepersontilbudet er imidlertid i vanlig drift. Tilbake