Lokaler: Etter ett år uten «et sted å være», har vi endelig fått på plass en samarbeidsavtale med Mangfoldshuset om lån av lokaler, i Kongens gate 34. Tilbud til etterlatte/berørte: samtalegruppe (sorgstøtte) den siste tirsdagen i månenden har igjen startet opp. Neste gruppe, som også er den siste før sommerferien, gjennomføres 25. mai. Nærmere informasjon på Facebooksiden LEVE Trøndelag. Likepersontilbudet er i vanlig drift. Ta kontakt på [email protected] ved ønske om samtale eller for påmelding til gruppe. Medlemsarrangement: Det blir byvandring i juni i år også, tradisjonen tro. Informasjon om dato, tidspunkt og oppøtested kommer så snart dette er klart. Verdensdagen for selvmordsforebygging: Markeringen skjer i år litt senere enn vanlig, nærmere bestemt mandag 4. oktober. Sted: Sommerveita 4 i Trondheim. Vi kommer tilbake med mer informasjon senest i august

Byvandringen torsdag 3. juni AVLYSES pga den økende smitten i Trondheim. Vi håper å komme tilbake med ny dato senere, etter sommerferien.

Tilbake