Velkommen til årsmøte 9. mars 2022 kl 18:00 på Kafé K i Porsgrunn.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av dirigent og referent
3. Årsmelding 2021
4. Regnskap 2021
5. Budsjett 2022
6. Innkomne forslag
7. Valg av styre 2022
8. Valg av delegater til Landsmøtet 2022.

 

Vi byr på enkel servering, derfor påmelding til May-Britt Hørsrud, mob: 948 77 199,
innen 7.mars.

 

 

Tilbake