Pengene er samlet inn av medlemmer i Den Norske Frimurerorden og det er medlemmene som har stemt fram LEVE som mottaker av Fellesgaven for 2022.

«Selvmord er et samfunnsproblem som etterlater individuelle groper med sorg og savn. Ingen annen dødsårsak blir møtt med slik stillhet og resignasjon. Nå et selvmord skjer er spørsmålene mange og svarene er få. Vi er svært glade for at LEVE finnes og for å bidra i deres videre arbeid som er så utrolig viktig for mange. Måtte gaven gi håp til mennesker som lever i håpløshet.»
Ordene kommer fra Ragnar Tollefsen som er Stormester hos Den Norske Frimurerorden og ble sagt under overrekkelsen av en million kroner til LEVEs arbeid.
Tilstede fra LEVE under den varme, nære og høytidelige overrekkelsen var styreleder i LEVE, Einar Jakobsen, styreleder i Unge LEVE, Andrea Tveit Stenseth og generalsekretær Knut Harald Ulland. I tillegg var det flere representanter fra Den Norske Frimurerorden.
Styreleder Einar Jakobsen sa i anledning overrekkelsen: – En million kroner er i vår sammenheng en svært stor gave som vi setter umåtelig stor pris på. Den gir oss nye muligheter for å nå våre mål i arbeidet for etterlatte og for det selvmordsforebyggende arbeidet. Et arbeid som i stor grad er basert på den erfaring og kunnskap som etterlatte har ervervet som etterlatte. En million kroner vil utgjøre en stor forskjell for mange mennesker, sa Jakobsen og fortsatte:

Noen lurer kanskje på hva denne millionen skal brukes til? Landsstyret diskuterte dette da vi ble orientert om gaven. Vi ble enige om at pengene skal nyttes direkte mot medlemmene, men at prosjekter i Unge LEVE skal prioriteres fordi det er viktig å styrke unge etterlatte tidlig for å forebygge komplisert sorg og nye selvmord. LEVE er en stor takk skyldig til alle som har bidratt til denne gaven. Takk!

Styrleder i LEVE, Einar Jakobsen, takker for gaven.

Tilbake