24.november arrangerte LEVE Helgeland temakveld i samarbeid med Rana oppvekst og kultur. Her samlet omlag 30 personer seg i innbydende lokaler i Torggata 2 på Mo i Rana. På agendaen sto "Det spesielle med sorgen etter selvmord".

Selvmord som tema er et stort samfunnsproblem og folkehelseutfordring. I 150 år har samfunnet forsøkt å møte denne tematikken med øredøvende stillhet. Tallenes tale er klar. Statistikken viser at den stille strategi ikke virker. Nå er tiden inne for å tale. Med åpenhet og fakta jobber LEVE både for å ivareta etterlatte etter selvmord og forebyggende med åpenhet og informasjon.

Viviann Bardal som jobber i Rana oppvekst og kultur åpnet og ønsket varmt velkommen.
Leder i LEVE Helgeland, Kitty Lise Vassdal orienterte om LEVE generelt, og om lokallaget spesielt. Hva gjøres på Helgeland. Tilbud til etterlatte og i forebyggende arbeid.
Musikalske vakre låter ved Siv Bårdsen, Tora Drage Bang og Eli-Ann Breivik både før og etter kaffen.

Så slapp Odd Eidner til med sitt foredrag om sorgen etter selvmordet. Han forteller engasjert og gjenkjennende om alle tilleggssmerter i sorgen når noen har tatt sitt liv. I sitt virke som prest og som leder i LEVE Nordland har Odd Eidner møtt mange etterlatte. Han har også egen erfaring med dyp sorg etter å ha mistet barn.

Viviann Bardal takker Odd Eidner for foredrag.
I tillegg fikk vi en orientering om et spennende filmprosjekt som er på trappene ved tidligere prest i Rana, Leif Larsen. Filmen vil ha et forebyggende fokus. Vi håper at filmen kan bidra til økt bevissthet og forståelse rundt det store samfunnsproblemet som selvmord er. Kanskje kan det berge noens liv.

Tilbake