Nesten 1 av 4 jenter i alderen 13 – 17 år rapporterer om selvskading. En landsomfattende norsk studie om tidsbruk på sosiale medier og selvskading blant ungdom, viser at sannsynligheten for selvskading er kraftig forhøyet blant dem som tilbringer tre timer eller mer daglig på sosiale medier.

– Det er en stor folkehelseutfordring at så mange i ungdomsskolen og i videregående har erfaring med selvskading. Enten det er snakk om en gang eller flere. Det betyr ikke at alle disse har behov for øyeblikkelig behandling, men tallet er allikevel urovekkende, sier forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og- forebygging, Anita Johanna Tørmoen.

Det er viktig å vite at selvskading kan være knyttet til selvmordstanker og selvmordsadferd. Det er også viktig å vite at selv om selvskading er vanlig hos unge mennesker, er selvmord sjeldent.

Vi vet fra forskning at unge som skader seg mer en 20 ganger har 3,4 ganger større fare for å utvikle selvmordsatferd (Whitlock, 2012). Dette gjelder altså langtfra alle som skader seg.

En veileder for deg som støtter et barn som driver med selvskading

Er du bekymret for et barn som driver med selvskading? I denne veilederen fra LEVE får du konkrete råd til hva du kan si og hvor du kan søke hjelp i møte med et barn eller ungdom som skader seg. Her kan du også lære mer om hva som gjør at noen begynner å skade seg selv.

LEVE om selvskading_

Tilbake