28februar2019

Tid: 19:00

Sted: Kirkegata 7, Drammen+ Se kart

LEVE Buskerud inviterer til årsmøte - åpent for alle.

Hva: LEVE Buskerud inviterer til årsmøte. Alle kan møte, men kun medlemmer har stemmerett.

Tid: torsdag 28.02.2019 kl. 19:00 – 21:00

Sted: Bragernes menighetshus i Kirkegata 7 i Drammen, inngang fra Cappelens gate.

Dagsorden

1.     Godkjenning av innkalling

2.     Konstituering

a.     Valg av møteleder

b.     Valg av referent

c.     Valg av tellekorps

d.     Valg av protokollunderskrivere

3.     Årsregnskap – godkjenning

4.     Årsmelding – godkjenning

5.     Budsjett 2019

6.     Valg av styreleder og styremedlemmer

Etter årsmøtet blir det samtale om aktivitetene i 2019.

Lett servering.

Tilbake