11mars2019

Tid: 18:00

Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus+ Se kart

Det inviteres til ÅRSMØTE i LEVE Nord Trøndelag på Stiklestad Nasjonale Kulturhus mandag 11. mars kl.18.00.

Program:

Kl.18.00
Før årsmøtet starter vi med et foredrag om “Håp” ved Biskop Herborg Finnsett

Kl. 18.45
Årsmøte:
– Godkjenning av innkalling
– Valg av møteleder og referent
– Årsmelding 2018
– Regnskap 2018
– Planlagte aktiviteter i 2019
– Valg
– Innkomne saker.

Saker som ønskes tatt opp i årsmøtet må meldes styret innen 04. mars 2019

Servering.
Vennligst gi beskjed til undertegnede om deltagelse i årsmøtet. Det gjør det lettere å beregne serveringen.

VELKOMMEN!

NB! Hvis noen av dere ikke mottar medlemsbrev per e-post, ber vi om at dere gir beskjed til oss ved å sende ønsket e-post som skal benyttes til  [email protected].

Tilbake