9-10mai2023

Tid: 09:00

Sted: Radison Blu Scandinavia Hotel, Oslo+ Se kart

9. og 10. mai avholdes den 12. nasjonale konferansen om selvmordsforskning- og forebygging, i Oslo. Denne konferansen fokuserer på hva vi kan gjøre for å nå bredt ut i befolkningen med informasjon og hjelp til mennesker i selvmordskriser, til deres pårørende eller til etterlatte. LEVE er med i programkomiteen og minner med dette alle våre medlemmer om mulighet for å delta. Frivillige i LEVE kan delta til redusert pris.

Selv om flere med psykiske plager og selvmordstanker i dag blir hjulpet i helsetjenesten, når man av ulike grunner ikke alle. Selvmord er et komplekst fenomen, og mange samfunnsfaktorer påvirker utfallet i selvmordskriser.

Mennesker og samfunnet generelt rundt en person med selvmordsrisiko kan være en positiv faktor dersom de vet litt om selvmordsfare, da kan de gi støtte og oppmuntre til å søke videre hjelp.

Budskap som glorifiserer selvmord og f.eks spres gjennom sosial medier, kan være negative faktorer. På denne konferansen ønsker vi å gi oppdatert kunnskap til alle interesserte om metoder for å forebygge selvmord i et perspektiv der vi fokuserer på personen i sitt eget miljø.

Frivillige i LEVE får reduserte priser ved påmelding til konferansen. Om dette gjelder deg krysser du av for kategorien student/bruker i påmeldingsskjemaet. Prisen er da kr 1900,- i stedet for kr 5900.

Konferanseprogram

Her kan du lese mer om konferansen og melde deg på.

Tilbake