14september2018

Tid: 08:45

Sted: OsloMet – Storbyuniversitetet, Pilestredet 32. Rom N010.023 - Lille Auditorium + Se kart

Fagdagen holdes i anledning Verdensdagen for selvmordsforebygging.

Program

Kl. 08.45-09.00: Kaffe/te og frukt
Kl. 9.00: Åpning av fagdagen. Terese Grøm
Kl. 9.15-9.45: I begynnelsen ville jeg ikke dø. Thea Røstbakken
Kl. 10-11.30 (inkludert pause): Selvmord og suicidalitet – ulike forståelser og konsekvenser for møtet med suicidale pasienter. Kristin Østlie
Kl. 11.30-11.45 Representanter som har stand presenterer seg (LEVE, Kirkens SOS, Mental Helse Ungdom, VIVAT)
Kl. 11.45-12.30: Pause (ta med matpakke eller bruk kantina i samme etasje, P 32)
Kl. 12.30-14.15 «Livet går faktisk videre!» (45 min.) Innledning til dokumentar om tre unge etterlatte ved selvmord. Åse Svenneby Mjelva. Dialog om sorg og hvordan møte etterlatte ved selvmord, i forlengelse av filmen. Valborg Sandvold Bertelsen og Åse Svenneby Mjelva.
Kl. 14.10-15: Takk for i dag. May Vatne

 

Fagdagen arrangeres av videreutdanning i psykisk helsearbeid, OsloMet – Storbyuniversitetet og styret for Oslo fylkeslag av Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE). Arrangementet har fått midler fra Helsedirektoratet via LEVE Norge.
Fagdagen inngår i timeplanen for studenter ved virdereutdanning og master i psykisk helsearbeid, og er åpen og gratis for aller interesserte.
Informasjonsmateriale fra LEVE, Kirkens SOS, Mental Helse, VIVAT. Representanter fra disse er tilgjengelige for spørsmål i pausene

 

Om bidragsyterne:

  • Terese Grøm, Fag- og frivillighetsrådgiver i LEVE
  • Thea Røstbakken sentralstyremedlem i Mental Helse Ungdom, og har mange års erfaring som pasient innen psykisk helsevern. Thea er medisinstudent ved UiO.
  • Kristin Østlie er psykologspesialist med Phd ved Lovisenberg Diakonale sykehus/spesialrådgiver ved RVTS Øst. I sitt doktorgradsarbeid (disputas 2.3.2018) intervjuet hun nitten pasienter i selvmordsfare og deres terapeuter gjennom et år med fokus på den terapeutiske relasjonen.
  • Åse Svenneby Mjelva er etterlatt og medlem av LEVE Oslo og var med å etablere Unge LEVE, bl.a. med ungdomssamlinger på nasjonalt nivå. Åse arbeider som farmasøyt i LINK Medical.
  • Filmen «Livet går faktisk videre!» er laget av regissør Suzanne Schønkopf ved Bravissimo AS, med økonomisk støtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.
  • Valborg Sandvold Bertelsen er familieterapeut og CGT-terapeut i Bufetat, Romerike. Hun er etterlatt og medlem av LEVE Oslo.
  • May Vatne er førstelektor ved OsloMet – Storbyuniversitetet og medlem av styret i LEVE Oslo.

 

 

Tilbake