21november2022

Tid: 19:30

Sted: Nettarrangement

Mange som er i sorg, gruer seg til jul og er bekymret for hvordan det skal bli. Hvordan er det å forberede og feire jul når du har mistet barn, en foreldre, et søsken eller andre nære personer? Og hva med overgangen til et nytt år?

LUB, Foreningen “VI som har et barn for lite”, Barnekreftforeningen og LEVE- Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, som alle er del av Sorgstøttealliansen i Norge, inviterer til webinar med Knut Andersen fra Sorgbehandling poliklinikk ved Ahus. Han har møtt utallige barn, voksne og familier i sorg og er en erfaren og engasjerende foredragsholder.

 

Knut vil snakke om det å forberede seg til jul, selve julefeiringen og nyttår. Han vil dele erfaringer fra andre etterlatte, blant annet om det å gå inn i den første julen uten den man har mistet. Hvordan kan du best håndtere det? Hva er det viktig å forberede seg på? Hvordan klare å være i både det fine og i det vonde samtidig?

 

Det blir anledning til å stille spørsmål. Vi vil også ta i bruk Mentimeter for å stille noen få spørsmål underveis. Dette er frivillig, dersom du vil svare på spørsmålene, så er dette helt anonymt. Vi vil forklare dere hvordan det fungerer underveis i webinaret. Dere trenger altså ikke å laste ned noe på forhånd. (Det kan være lurt å delta via Zoom på nettbrett eller pc, slik at man kan bruke smarttelefonen til å svare på Mentimeter).

 

Velkommen!

Tilbake