30januar2019

Tid: 19:00

Sted: Frivilligsentralen, Tjømegt. 1. Tønsberg+ Se kart

Tema: "Hva gjør sorgen med oss følelsesmessig, tankemessig og fysisk?"

Tema: “Hva gjør sorgen med oss følelsesmessig, tankemessig og fysisk?”

Innledning til samtale
v/Diakon i Re Ole Hafell

 

Nyttårsforsett: I år skal jeg begynne å røyke
Det var en spissfindig måte å innlede på.
Videre står det “Ofte går det ikke så mange ukene før man likevel havner tilbake i gamle mønstre. Kanskje med en følelse av å ha mislykkes – igjen. Derfor tenkte jeg at jeg skulle snu på flisa i år. Kanskje starte forsiktig med røykeplaster, for så å gå over på lett menthol-røyk etter noen uker. Innen sommeren er jeg kanskje klar for rullings. Hvis jeg skulle mislykkes i dette prosjektet tror jeg at følelsen av nederlag ikke ville vært så stor. Det hadde kanskje vært like greit?”

 

Tenker at dette kan bli en veldig interessant kveld 🙂 Vel møtt

Resten av artikkelen kan du lese her https://re.kirken.no/Portals/0/Menighetsblad/201801.pdf

Tilbake