10september2018

Tid: 18:00

Sted: Lille kantine, Malakoff videregående skole+ Se kart

Tema for årets arrangement er «Idrett, kropps- og prestasjonspress. Hvordan forebygge uheldige psykiske og sosiale konsekvenser?"

Vi ønsker å invitere tillitsvalgte og trenere fra idrettslag i Moss og Rygge samt elever og lærere fra Helse- og oppvekst-, og idrettslinjene ved Malakoff og Kirkeparken videregående skole.

 

Program

  • Musikalsk innslag ved Ole Jacob Lindberg.
  • Velkomst og appell for dagen ved Olav Kolstad.
  • Innslag med en ung voksen som har vært gjennom traumer med kroppspress.
  • «Kroppspress og psykiske følger», v/ Bente Sommerfeldt, Villa SULT.
  • «Idrett, helse, kropp og prestasjon»,  v/ Marianne Martinsen, Senter for idrettsskadeforskning, Oslo.
  • Kort debatt med representant for Mosseidretten: « Hva kan idretten i Moss bidra med for å forebygge prestasjons- og kroppspress?»

Det serveres kaffe, frukt og mineralvann.

Tilbake