13juni2022

Tid: 08:30

Sted: Scandic Stiklestad Hotel Verdal+ Se kart

Under denne årlige konferansen møtes fag og erfaringskompetanse. Formålet med konferansen er å tilrettelegge for erfaringsutveksling, støtte etterlatte og berørte ved selvmord, samt bidra til opplysningsarbeid.

Under dagskonferansen på Stiklestad 13. juni, er temaet “Selvmordsforebygging i et folkehelseperspektiv”. Vi får siste status på studier av livskvalitet og helse gjennom fire tiår. Vi lærer mer om hvor hovedinnsatsen i arbeidet med selvmordsforebyggingen bør skje, og hvorfor. Og vi skal høre hvordan krig og pandemi påvirker oss. Gjennom dagen gjør vi i felleskap opp status: Hvor står vi, og hvor går vi?

 

 

Program: 

08:30 Registrering og kaffe
09:00 Kulturelt innslag ved Steinkjer
mannsangforening
09:20 Velkommen til dagskonferansen,
ved generalsekretær i LEVE, Knut Harald Ulland
09:30 “Livskvalitet og helse gjennom fire tiår. Hva nå?”
Ved Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin,
HUNT forskningssenter, NTNU
10.15 Pause
10:30 “Selvmordsforebygging i et folkehelseperspektiv.
Hovedinnstatsen bør skje der folk lever og bor.”
Ved Julia Hagen, rådgiver RVTS Midt og førsteamanuensis
ved Institutt for psykisk helse, NTNU.
11:30 Lunsj
12.45 “Når pandemien og krigen rammer – hvordan påvirker det oss?”
Ved Sara G. Selvik, Institutt for psykisk helse ved NTNU.
13.30 Pause
13.45 Om årets folkeopplysningskampanje om selvmord,
ved rådgiver Rita Småvik fra RVTS Midt
14.15 Avslutning ved LEVE og LEVE Nord-Trøndelag
14:30 Program slutt

 

Klikk her for påmelding

Tilbake