25oktober2018

Tid: 19:00

Sted: Biblioteket 2. etg, Papirbredden+ Se kart

Leve Buskerud har invitert Gry Bruland Vråle til Møteplassen 25.oktober. Hun er psykiatrisk sykepleier og førstelektor/ emerita ved VID vitenskapelige høgskole der hun har arbeidet med tema selvmordsforebyggende arbeid og faglig veiledning. Hun har i to perioder vært fagperson i sentralstyret i LEVE.

Gry Bruland Våle har skrevet boken: «Møte med det selvmordstruede mennesket»

Gry vil fortelle oss om hvordan boken ble til, og hvorfor dette engasjementet.
Hun vil også si noe om innholdet, som i hovedsak handler om hvordan møte mennesker som er i selvmordskrise, og/eller har opplevd selvmord i sitt nærmiljø.

 

Styret i LEVE Buskerud håper våre medlemmer finner tid til å komme, og vi ser fram til en fin kveld på Drammensbiblioteket 2.etg, på Papirbredden.

 

Tilbake