27februar2023

Tid: 18:00

Sted: Doktorgården, Storslett+ Se kart

LEVE og Nordreisa kommune ved ROP-tjenesten ønsker velkommen til lavterskeltilbud for etterlatte ved selvmord i Nord-Troms.

Vi vil ha månedlige treff på Doktorgården fra kl 18.00-20.00.

Håper vi sees!

Hilsen oss i LEVE og ROP-tjenesten i Nordreisa kommune

Tilbake