4mars2019

Tid: 19:00

Sted: Frogner seniorsenter. Zahlkasserer Schafts Plass 3, 0267 Oslo+ Se kart

Et spennende møte!

Sted: Frogner seniorsenter, Zahlkasserer Schafts Plass 3, 0267 Oslo.
Holdeplass: Frogner plass

Vi får denne kvelden besøk av Anne Grethe Larsen og Inge Ålgård.
Anne-Grethe er politi-etterforsker og Inge er prest ved Oslo Politidistrikt, (der han har arbeidet i 6 år). Inge sier selv at en viktig oppgave er å underrette pårørende om dødsfall som skjer brått. Han bistår med oppfølging av ansatte ved distriktet. “Jeg har faste gruppe-samtaler med en del avsnitt.

I tillegg blir det samtaler når det dukker opp noe akutt på jobb eller privatliv”.

Anne-Grethe arbeider som etterforsker på Seksjon for etterforskning av alvorlige voldsaker, Oslo Politidistrikt. Hun har som  primæroppgave å være pårørendekontakt  i alle dødsfallsakene. Det innebærer at hun har kontakt med pårørende/etterlatte i alle  saker der politiet har begjært rettslig obduksjon.

Det blir selvfølgelig mulighet til å stille spørsmål denne kvelden og vi legger opp til samtaler rundt bordene.

LEVE ønsker større grad av åpenhet rundt selvmord gjennom kontakt med og påvirkning av media, så det kan bli politisk vilje til å bruke ressurser på forebygging av selvmord samt hjelp til etterlatte.

Café LEVE er stedet du kan treffe andre med tilsvarende erfaring som deg selv. Et sted hvor det å dele samtaler kan kjennes godt og hvor vi kan finne gjensidig støtte og forståelse. Her kan etterlatte og fagfolk møtes. Ta gjerne med en venn eller familiemedlem tiI Café LEVE. De som står deg nær setter pris på å bli involvert. Praten Iar vi gå løst denne kvelden og møtet er gratis. Vi byr deg gjerne på litt kaffe, te og frukt.

Hjertelig velkommen! Med hilsen fra styret i LEVE Oslo

 

Ønsker du å begynne i sorggruppe? Sjekk ut www.fransiskushjelpen.no

Tilbake