7mai2018

Tid: 19:00

Sted: St. Olavsplass 2 i LEVEs lokaler

Café LEVE er et sted hvor du kan treffe andre med tilsvarende erfaring som deg selv. Hvor det å dele samtaler kan kjennes godt, og vi kan finne gjensidig støtte og forståelse. Café LEVE er et sted hvor etterlatte og fagfolk kan møtes. Ta gjerne med en venn eller et familiemedlem på Café LEVE. De som står deg nær setter pris på å bli involvert.

Besøk fra Unge LEVE

Mona Steiro Sørby fra Unge LEVE besøker oss for å fortelle litt om Unge LEVEs arbeid. Unge LEVE er en arena for ungdom mellom 18-35 år som har opplevd selvmord i nær relasjon. Organisasjonen er opprettet fordi man så et behov for å ha en egen møteplass for og med unge etterlatte.  Mona er 28 år, jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver i Hovedorganisasjonen Virke, og kom inn i Unge LEVE for to år siden. Siden har hun holdt månedlige treff for unge etterlatte i Oslo, vært en flittig bidragsyter på facebooksiden til Unge LEVE og LEVE, vært frivillig på LEVEs arrangementer og bidrar jevnlig med kommunikasjonsfaglig bistand.

Kunsterapi-time!

En time før Caféen – fra kl 18.00

Da vil vår egen Anita (Henriksen) holde kunstterapi-time. Du trenger ingen tegneferdigheter. Alle kan delta. Er du interessert, ta kontakt med Anita på e-post: [email protected] eller bare møt opp. Kunstterapi er en psykoterapeutisk metode som bruker kreative skapende uttrykk ved hjelp av musikk, pust, spontan lek, maling, tegning, drømmer og symboler. Stress, depresjon og vanskelige inntrykk får et kreativt utrykk som bidrar til utvikling av personlige ressurser, selvomsorg og bearbeiding.

Er du ikke medlem i LEVE? Du kan melde deg inn her. Kunne du tenke deg å begynne i Sorggruppe? Kontakt Fransiskus-hjelpens Sorgtjeneste ved leder Aksel Øhrn eller koordinator Marianne Sandsdalen, tlf.: 22 70 76 85.

Tilbake