10september2020

Tid: 18:30

Sted: Sommerveita 4-6+ Se kart

Til alle som ser, lytter og bryr seg; Verdensdagen for selvmordsforebygging 10.september 2020

 

Det nærmer seg 10. september, og Den internasjonale verdensdagen for selvmordsforebygging. LEVE sør i Trøndelag inviterer med dette til en fagkveld i Trondheim med foredrag og paneldebatt.

Sted og tid:  Sommerveita 4-6 fra kl. 18.30 den 10.september.

Regjeringen signaliserte i sommer at de legger frem en ny handlingsplan for å forebygge selvmord med en nullvisjon denne dagen. “Vi må arbeide ut fra at ikke vi har noen å miste. For det har vi ikke”, sa helseministeren.
Nullvisjon for selvmord er bl.a. et aktuelt tema i debatten. For en nullvisjon forplikter.

Kveldens panel består av engasjerte fylkespolitikere og dyktige fagfolk. Noen er også selv etterlatt.  

 

Innhold/program: 

18.30: Velkommen ved fylkesleder LEVE Sør-Trøndelag, HildeCarin Storhaug

18.45: Innledende foredrag ved Kristin Espeland, PhD-stipendiat, NTNU.

19.15: Debatt; deltakere (i tillegg til Kristin Espeland):

  • Ingvill Dalseg fylkespolitiker for Høyre.
  • Hege Bae Nyholt, fylkespolitiker og gruppeleder for Rødt. 
  • Rita Småvik; rådgiver/ fagkoordinator vold, overgrep og selvmordsforebygging og komplisert sorgterapeut ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region-Midt.
  • Rune Nilsen: kursleder og veileder for Vivat i Midt-Norge, som er organisert ved RVTSMidt. 
  • Debattleder: Jo Skårderud

20:30 (ca): Oppsummering ved debattleder og prosjektansvarlig Tone Berg  samt noen avsluttende ord ved Jostein Berg (begge er styremedlemmer i LEVE sør i Trøndelag)

 

Den norske nullvisjonen omfatter hele samfunnet, og ikke bare innenfor helsevesenet. Og alle kan bidra i det selvmordsforebyggende arbeidet!
Vi følger selvsagt nasjonale og lokale smittevernregler og nettopp pga smittevernhensyn er det plassbegrensninger i Sommerveita. Arrangementet blir derfor også streamet på Facebook.
Vil du delta i Sommerveita; send påmelding til  [email protected] 

Med hilsen styret i LEVE sør i Trøndelag   

 

Tilbake