8september2021

Tid: 18:00

Sted: Arran Lulesamiske senter+ Se kart

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er en landsdekkende og livssynsnøytral organisasjon. Vi i LEVE Nordland vil i år markere Verdensdagen med et åpent møte på Arran Lulesamiske senter den 08.09.21, fra kl. 18 – kl. 20.

Målgruppen er primært etterlatte etter selvmord, men også andre interesserte er velkomne (maks 20 personer).

Målet med møtet er primært å bidra til forebygging av selvmord. Det er videre et mål at etterlatte etter selvmord skal få rett og tilstrekkelig hjelp og støtte etter et selvmord. Tema for møtet vil være:

  • Fakta om selvmord.
  • Selvmord i et samisk perspektiv.
  • Likepersoner.
  • Sorggruppeledelse.
  • Kulturelt innslag.

Det vil bli enkel servering.

Velkommen!

Tilbake