En likemann i LEVE har selv opplevd å miste noen, og ønsker å være til hjelp for de som nylig har opplevd det samme. LEVE arrangerer kurs i likemannsarbeid for sine likemenn med støtte av en fagveileder.

Les mer om årets sorgruppeleder- og likemansskurs: https://leve.no/2019/02/velkommen-til-leves-likemannskurs-og-sorggruppelederkurs-6-7-april-2019/