Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg.

Hvert år på Verdensdagen for selvmordsforebygging setter vi søkelyset på det samfunnsproblemet selvmord er i Norge. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at mellom 600 og 700 mennesker tar sitt liv hvert år i Norge.

For hvert selvmord kan det stå få eller veldig mange etterlatte igjen – mammaer, pappaer, besteforeldre, venner og søsken, kollegaer og andre bekjente. Spørsmålene, avmakten og smerten er tung å bære. Å være etterlatt etter selvmord kan føre til store helseproblemer i etterkant. Dette er en gruppe som bør få mer oppmerksomhet, anerkjennelse, hjelp og støtte.

I tillegg til de flere tusen nye selvmordsetterlatte og over 600 selvmordsofrene hvert år, er det en svært stor gruppe i Norge som i dag sitter med tanker om døden og vi vet at over 6000 mennesker forsøker hvert år å ta sitt eget liv.

Så vi tenner lys for de som har mistet noen, for de som har gått bort, og for alle de som sliter på ulike måter i dag. Derfor er slagordet til markeringen

Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg.”

 

Vi tenner lys ved markeringen rundt i landet, vi tenner et lys for hver person som gikk bort det siste året på Universitetsplassen i Oslo og vi tenner lys i våre hjem.

Når vi deler at vi tenner lys på sosiale medier bruker vi emneknaggen #mittlys slik at markeringen kan bli mer synlig for de som trenger det. Dette bidrar til større åpenhet i samfunnet slik at de som har det vanskelig kan føle seg mindre alene.

Lysmarkeringen mot selvmord arrangeres av LEVE og Unge LEVE i samarbeid med mange andre frivillige og ideelle organisasjoner samt Helseetaten i Oslo kommune.