DITT LYS SKINNER FOR MANGE – IKKE SLUKK DET

Lysmarkeringen mot selvmord arrangeres av LEVE og Unge LEVE i samarbeid med LPP, Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Røde Kors, Pårørendealliansen, Kirkens SOS Oslo og Helseetaten i Oslo kommune. Med markeringen ønsker vi å sette fokus på det samfunnsproblemet selvmord er i Norge. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 590 mennesker tok sitt eget liv i 2015. Dette er en økning fra 2014.

For hvert selvmord står rundt 10 etterlatte igjen – mammaer, pappaer, besteforeldre, venner og søsken. Spørsmålene, avmakten og smerten er tung å bære. Å være etterlatt etter selvmord kan føre til store helseproblemer i etterkant. Denne gruppen er slik vi i organisasjonene ser det en gruppe som bør få mer oppmerksomhet og anerkjennelse.

I tillegg til de over 3000 nye selvmordsetterlatte og de 590 selvmordsofrene i 2015 er det en svært stor gruppe i Norge som i dag sitter med tanker om døden og over 6000 mennesker forsøkte i 2015 å ta sitt eget liv.

Så vi tenner lys for de som har mistet noen, for de som har gått bort, men mest av alt for alle de som sliter på ulike måter i dag, og derfor er slagordet til markeringen «Ditt lys skinner for mange – ikke slukk det!.