Unge LEVEVELKOMMEN TIL ÅRETS UNGDOMSSAMLING

 

Unge LEVE arrangerer en årlig samling i slutten av mars. I 2021 blir ungdomssamlingen på Gran i Oppland, men er pga Covid-19 flyttet til 24. – 26.september. Påmelding kommer nærmere sommeren.