Om prisen

 • Hvert år deler LEVE ut Olafprisen til en person som har utmerket seg innen kunnskapsformidling, forskning eller annet opplysningsarbeid for å forebygge selvmord blant barn og unge.
 • Olafprisen har fått navn etter Olaf, en 19 år gammel gutt som brått og uventet tok sitt eget liv i 2011. Olafs foreldre opprettet hedersprisen samme år i sin sønns navn for å sette fokus på selvmordsforebygging. I 2017 ble ansvaret for prisutdelingen overdratt til LEVE.
 • Prisen deles ut på LEVEs årlige selvmordsforebyggende seminar i forbindelse med markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. Utdelingen gjennomføres av styreleder i LEVE og leder av fagutvalget som innstiller prismottaker. 
 • Prisen skal skape oppmerksomhet om og stimulere interessen for selvmordsforebyggende arbeid blant barn og unge. 
 • Prisen består av en spesiallaget bronsestatue utformet av Peter Hesk  og et diplom utformet av Tone Goborg.

 

Nominasjon

 • Enkeltpersoner og organisasjoner kan nominere aktuelle kandidater via linken nederst på siden. 
 • Frist for å nominere kandidater er første fredag i juni. I 2022 er fristen fredag 3.juni.
 • Et fagutvalg innstiller prismottaker. Fagutvalget består av personer med kompetanse innen feltene suicidologi/etikk, samt en representant fra LEVE. Nåværende fagutvalg ledes av Anita Johanna Tørmoen,  PhD og førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ved UiO. Øvrige medlemmer i fagutvalget er: Berit Grøholt, professor emerita, Kari Rekdal, LEVE og Per Arne Kalbakk, etikkredaktør i NRK og styreleder i Unge LEVE, Andrea Stenseth. Innstillingen og begrunnelse sendes til landsstyret for vedtak på første styremøte i august.
 • Dersom det ikke er kommet inn aktuelle nominasjoner innen frist, kan fagutvalget på  selvstendig grunnlag nominere kandidater og prioritere mellom disse. 

 

Kriterier for prisen

 • Prisen deles ut etter en helhetlig vurdering. 
 • Prismottaker utmerket seg innen kunnskapsformidling, forskning eller annet opplysningsarbeid for å forebygge selvmord blant barn og unge.
 • Prismottakers arbeid skal være i tråd med LEVEs formål og verdier.*
 • Prismottakers arbeid skal være i tråd med forskningsetiske krav og/eller god etisk praksis. 

*LEVEs formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.
LEVEs verdier er åpenhet, fellesskap og samfunnsengasjement

 

Link til nominasjonsskjema finner du HER