SELVMORDSFOREBYGGING

Olafprisen 

Olafprisen tildeles som en anerkjennelse til en person som har bidratt med særlig innsats innen kunnskapsformidling, forskning, vitenskapelig arbeid eller annet opplysningsarbeid, for å forebygge selvmord blant barn og unge. Et fagutvalg ledet av Anita Johanna Tørmoen, PhD og førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ved UiO, forestår innstillingsarbeidet av nominerte kandidater. 

LEVE deler ut prisen hvert år ved et selvmordsforebyggende seminar i forbindelse med markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.  

Bakgrunn for Olafprisen 

Olafprisen ble etablert i 2011 av Stiftelsen Olafs Minnefond og har vært delt ut hvert år siden. Prisen har fått navn etter Olaf, en 19 år gammel gutt som brått og uventet tok sitt eget liv i 2011. Olafs foreldre opprettet hedersprisen i sin sønns navn for å sette fokus på selvmordsforebygging. I 2017 ble ansvaret for prisutdelingen overdratt til LEVE. 

Olafprisen består av en spesiallaget bronsestatue og et diplom. 

Les mer om Olafprisen HER

Send en nominasjon til [email protected]