Jon Schultz

Styremedlem, etterlatt

Berit Skog

Styremedlem, etterlatt

Kristina Johnstad

Styreleder, Unge LEVE

Einar Johan Jakobsen

Styremedlem, etterlatt

Anne Silviken

Styremedlem, fag

Wenke-Nina Bruflot

Styremedlem, fag

Christoffer Back Vestli

Styremedlem, etterlatt

Janicke Pedersen

Vara, fag

Arne Magne Elstad

Vara, etterlatt

Hanne Karine Nordstedt

Vara, nestleder i Unge LEVE

Annie Norevik

Vara, fag

Ruth Eili Ruud

Vara, etterlatt