Fadderordningen i LEVE skal først og fremst være et kontaktpunkt til gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling mellom landsstyret og fylkeslagene.

Alle fylkeslag i LEVE skal ha et landsstyremedlem som fadder. Fylkeslagene fordeles mellom landsstyrets medlemmer på det første landsstyremøtet etter landsmøtet. Representanter for Unge LEVE i landsstyret skal ikke ha fadderoppgaver.

 

Føringer for utnevnelse av fadderrollen i LEVE:

  • Det er kun de faste medlemmene som får tildelt ansvar for fylkene. Om det er behov, kan fadderne be varamedlemmer om bistand ved møter o.l.
  • Fadderen skal ikke være styremedlem i styret der han/hun er fadder. Dette for å forhindre eventuell inhabilitet.
  • Valgkomiteen skal informere kandidater til landsstyret om fadderordningen, som følger vervet som landsstyremedlem.
  • Faddernes reise og opphold skal dekkes av LEVEs driftsbudsjett.

 

Fadderens oppgaver:

  • Kontakte sine fylkeslag per telefon eller e-post én til to ganger i året.
  • Følge opp eventuelle avtaler som er inngått med fylkeslagene.
  • Fadderen skal besøke sitt fylkeslag minimum én gang i løpet av sin toårsperiode i landsstyret. Besøket bør tilrettelegges slik at det er god tid til samtale mellom fadderen og fylkesstyret. Det legges ikke opp til at fadderen skal møte fast på styremøter i fylket.
  • Fadderen skal bistå med informasjon, erfaring og støtte til fylkeslagenes arbeid. Fadderen skal ikke innta en aktiv rolle ved konflikter i fylkeslaget, eller der medlemmer av fylkeslaget melder inn bekymringer om fylkeslaget. Konfliktløsning i fylkeslag er landsstyrets ansvar. Fadderens ansvar i slike situasjoner er å bringe saken videre til generalsekretæren, som igjen informerer styreleder.
  • Der fylkeslaget har behov for spesiell støtte eller kompetanse for å gjennomføre oppgaver, og fadderen ikke har denne kompetansen, skal fadderen til enhver tid videreformidle informasjon til generalsekretæren.

 

Ved landsstyremøtet i oktober og i april legges inn som fast sak at fadderne forteller fra fylkeslagene de er fadder for.

 

Her er oversikt over fordeling av faddere i perioden 2021-2022

Ruth Eili Ruud:             Troms, Finnmark og Oslo. Østfold sammen med Annie Norevik.

Einar J. Jakobsen:       Nordland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Ingvild Kjørrefjord:       Hordaland og Sogn og Fjordane.

Heidi Dickinson:           Telemark og Vestfold.

Annie Norevik:             Rogaland og Møre og Romsdal. Østfold sammen med Ruth Eili Ruud.

Nina Danielsen:           Buskerud og Akershus.

Arne M. Elstad:            Agder, Hedmark og Oppland

 

Unge LEVE

Arne M. Elstad:            Kontaktperson

Bistand ved behov:      varamedlem Janicke Pedersen