Hva er en likepersonsveileder: 

En likepersonsveileder er en fagperson som har en støttefunksjon for LEVEs likepersoner. Alle fylkeslag har egne likepersonsveiledere. Likepersonene kan henvende seg til sin veileder for å få råd og veiledning. Likepersonsveilederen har også som oppgave å samle alle likepersonene i sitt fylke til treff, for felles veiledning, påfyll og diskusjoner. 

 

Oppfølging av likepersonsveiledere:

– Alle likepersonsveiledere har en egen fagveileder ved RVTS senteret i sin region (Nord, Midt, Øst, Vest og Sør).

– Likepersonsveilederen kan henvende seg til sin fagveileder når man har behov for veiledning og støtte. 

– Oppfølgingen av likepersoner og likepersonsveiledere skjer ut ifra LEVEs oppfølgingsplan. Du kan lese oppfølgingsplanene i sin helhet her: Oppfølgingsplan for likepersoner og likepersonsveiledere i LEVE

 

Veilederhefte for likepersonsveiledere: 

Veilederen for likepersonsveiledere er utarbeidet av Gry Bruland Vråle i samarbeid med LEVE. Det er et hefte med informasjon, tips og faglig påfyll som likepersonsveilederne kan støtte seg på i sin veilederoppgave. 

Les veilederen i sin helhet her: Veilederhefte