Velkommen til 7-ukers introduksjonskurs i Mindfulness

Kurs kreative utrykk

Leve gjennom ord -om sorg, tap og utenforskap

Lek med kreative uttrykk

Pappanettverket våren 2022 – Oslo/Akerhus

Pappanettverket våren 2022 – Oslo/Akerhus

Nytt fra LEVE Oslo høsten 2021

Invitasjon til Cafe LEVE

Pappanettverket starter opp igjen

Vårvandring i Botanisk hage med LEVE Oslo