Vi setter stor pris på ditt bidrag til den viktige jobben LEVE gjør.

Ønsker du å donere et bidrag til ditt fylkeslag, kan ta direkte kontakt med ditt fylkeslag.
https://leve.no/fylkeslag/

LEVEs kontonummer: 2801 51 69526
LEVE på Vipps: #44115
Unge LEVE på Vipps: #55142

Alle bidrag til LEVE bidrar til at vi kan fortsette å gi etterlatte et verdig og godt tilbud etter et selvmord, samtidig som vi jobber aktivt med å bidra til selvmordsforebygging både lokalt, nasjonalt og politisk.

LEVEs  formål

  • Støtte etterlatte og berørte ved selvmord og bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

LEVEs to formål er likestilte, uten noen rangering mellom sorgstøtte og arbeid for å fremme forebygging av selvmord. Dette i erkjennelsen av at begge disse formålene er sentrale i LEVE og av at medlemmer i LEVE er ulikt motivert, enten mest for det ene eller mest for det andre.

Verdier

• LEVEs grunnleggende verdier er åpenhet, fellesskap og samfunnsengasjement

Målgruppe

  • LEVEs primære målgruppe er etterlatte og berørte ved selvmord.
  • LEVEs sekundære målgruppe er fagpersoner, andre støttespillere og samfunnet for øvrig.