Vi setter stor pris på ditt bidrag til den viktige jobben LEVE gjør.

Ønsker du å donere et bidrag til ditt fylkeslag, kan ta direkte kontakt med ditt fylkeslag.
https://leve.no/fylkeslag/

LEVEs kontonummer: 2801 51 69526
LEVE på Vipps: #44115

Unge LEVE på Vipps: #658416

 

Alle bidrag til LEVE bidrar til at vi kan fortsette å gi etterlatte et verdig og godt tilbud etter et selvmord, samtidig som vi jobber aktivt med å bidra til selvmordsforebygging både lokalt, nasjonalt og politisk.

Minnegaver
LEVE er registrert hos Adstate, det mest brukte systemet for minnegaver ved gravferd. Gjennom Adstate er det bl.a også mulig å opprette en minneside, der besøkende vise sin omtanke ved å tenne lys, skrive minneord eller laste opp et bilde.

Et gavebevis sendes automatisk til giveren, basert på den informasjon som er lagt inn i systemet. Begravelsesbyrået og pårørende vil også få tilgang til dette. Ønsker du at vite med om Adstate og hvilke tjenester som er tilgjengelig, ta kontakt med ditt begravelsesbyrå. Les mer om Adstate her.

Gavekort

Ønsker du å gi en donasjon til LEVE som f.eks julegave eller bursdagsgave? Da kan du laste ned våre gavekort.

Slik fungerer det:

Betal inn ønsket beløp til

LEVEs kontonummer: 2801 51 69526
LEVE på Vipps: #44115

Trykk på gavekortet du ønsker, høyreklikk og lagre det på maskinen din, og print det ut.

             

 

 

 

 

            

 

         

 

LEVEs  formål

  • Støtte etterlatte og berørte ved selvmord og bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

LEVEs to formål er likestilte, uten noen rangering mellom sorgstøtte og arbeid for å fremme forebygging av selvmord. Dette i erkjennelsen av at begge disse formålene er sentrale i LEVE og av at medlemmer i LEVE er ulikt motivert, enten mest for det ene eller mest for det andre.

Verdier

• LEVEs grunnleggende verdier er åpenhet, fellesskap og samfunnsengasjement

Målgruppe

  • LEVEs primære målgruppe er etterlatte og berørte ved selvmord.
  • LEVEs sekundære målgruppe er fagpersoner, andre støttespillere og samfunnet for øvrig.