Kjære dere som har mistet noen i selvmord. Vi i LEVE forstår smerten dere går gjennom, både i den første krisesituasjonen og i dager, måneder og år etter begravelsen. Vi vet også at noen etterlatte kan oppleve at reaksjonene og smerten kommer først en god stund etter at selvmordet har skjedd. Uansett når dere opplevde tapet, er dere velkommen til oss.

Vi skal støtte og hjelpe så godt vi kan, gjennom omtanke og støttetilbud. Vi kan gi god informasjon om selvmord hvis dere trenger det i søken etter svar. Vi kan også tilby meningsfulle oppgaver om noen har behov for å engasjere seg i vårt arbeid.

Når en du er glad i tar sitt eget liv, oppleves det ofte som et ubeskrivelig sjokk, som en uvirkelig “utenfor seg selv”-opplevelse. For mange kommer også selvmordet som «lyn fra klar himmel», helt uten forvarsel. Brå død i seg selv karakteriseres som et traume. Det at døden i tillegg er selvpåført, gjør selvmordet til et helt særegent tap for dem som må leve videre med sorgen. Etterlatte rapporterer at de først og fremst opplever total mangel på kontroll. Samtidig føles selvmordet ofte som den ultimate avvisning, som flere beskriver det, gjennom at han eller hun «valgte» døden fremfor dem. Det skaper ofte skyld, skam og dyp grubling over spørsmål som aldri vil bli besvart. Alt dette kan medføre kraftige sorg- og traumereaksjoner som for mange oppleves overveldende og uhåndterlige.

Noen etterlatte har sterke følelser og reaksjoner umiddelbart etter selvmordet, mens hos andre kommer reaksjonene etter en tid. Noen melder også at de ikke føler så sterkt, verken etter dødsfallet eller senere. Vi er derfor opptatt av at alle selvmord har ulike historier, og alle sorgreaksjoner er private og personlige. Likevel gjenkjenner majoriteten av selvmordsetterlatte ofte sine egne følelser, tanker og reaksjoner i andre som har opplevd det samme som dem. Fellesnevneren er at deres opplevelser er helt normale reaksjoner på en ekstrem hendelse.

LEVE tilbyr blant annet sorggrupper og samtaler med frivillige likepersoner. Mange har erfart at det hjelper å snakke med andre som har mistet noen ved selvmord. Se ulike hjelpetilbud her.

Normale reaksjoner på en ekstrem hendelse

Sjokket: «Så sa han: Ingrid er død. Rett ut. Det var som en eksplosjon. Jeg tenkte, det var rart jeg ikke døde, egentlig.». Den første sjokkreaksjonen gir en umiddelbar form for mental beskyttelse. Sterke reaksjoner utsettes slik at man ikke blir følelsesmessig overveldet og handlingslammet. Det kan derfor gå timer, dager, uker eller mye lenger før det går helt opp for etterlatte hva som har hendt.

Uvirkelighet: «For to døgn siden var livet mitt normalt, nå er det snudd på hodet (…). Min mor har valgt bort livet, hun vil ikke være hos meg lenger.» Det er vanskelig å ta innover seg hva som har skjedd. Mange blir besatt av tanken på at vedkommende ikke har tatt livet sitt, at de bare har mistet dem for en stund.

Reaksjoner over tid: Etterreaksjoner er en del av vårt normale reaksjonsmønster ved store tap. Det er ikke sykelige reaksjoner. De hjelper oss på forskjellige måter i tiden etter dødsfallet. De vanligste etterreaksjonene etter et selvmord er:

  • Selvbebreidelse og skyldfølelse
  • Gjenopplevelse eller unngåelse av det som skjedde
  • Søvnforstyrrelser
  • Angst og sårbarhet
  • Konsentrasjons- og hukommelsesvansker
  • Irritasjon og sinne
  • Kroppslige plager
  • Energiløshet og mørke tanker
  • Sorg, savn, lengsel og smerte

 

LEVEs brosjyrer

LEVE anbefaler spesielt vår brosjyre “Til deg som har mistet noen i selvmord”. Her finner du en god oversikt over alt fra reaksjoner ved selvmord til praktiske opplysninger om hva som skjer etter et selvmord, hvilken hjelp du får, og hvilken hjelp du kan oppsøke.

Last ned brosjyren “Til deg som har mistet noen i selvmord”.
Last ned brosjyren “Hvordan bistå unge etterlatte”.
Last ned brosjyren “Har du mistet noen i selvmord og ønsker å snakke med andre?”
Last ned brosjyren “LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord”.

 

Kilder: Etter selvmordet – veien videre, av Kari Dyregrov, Einar Plyhn og Gudrun Dieserud.  Ønsker du å lese mer om sorg- og krisereaksjoner etter et selvmord, anbefaler LEVE denne boken, i tillegg til LEVEs brosjyremateriell.

Boken Etter selvmordet – veien videre, av Kari Dyregrov, Einar Plyhn og Gudrun Dieserud.