LEVEs landsstyre ble valgt under landsmøtet digitalt på Zoom, 3.oktober 2020.

LANDSSTYRET

Einar Johan Jakobsen
Leder, etterlatt
Telefon: 912 48 958

Ingvild Kjørrefjord
Nestleder, etterlatt

Andrea T. Stenseth
Leder i Unge LEVE

Annie Norevik
Styremedlem, fag

Arne Magne Elstad
Styremedlem, etterlatt

Ruth Eili Ruud
Styremedlem, etterlatt

Heidi Dickinson
Styremedlem, fag (og etterlatt)

Nina Danielsen
Styremedlem, etterlatt

Kirsten Isaksen
Styremedlem, etterlatt


VARA

Ida Benedikte Østbu
Vara, Unge LEVE
Nestleder Unge LEVE, etterlatt

Trine Colseth Aaby
1. vara etterlatt

Kitty Lise Vassdal
2. vara etterlatt 

Ola Robertsen
1. vara fag

Janicke Pedersen
2. vara fag