LEVEs landsstyre ble valgt under landsmøtet digitalt på Zoom, 3.oktober 2020.

LANDSSTYRET

Einar Johan Jakobsen
Leder, etterlatt
Telefon: 912 48 958

Jon Schultz
Nestleder, etterlatt

Andrea T. Stenseth
Nestleder, Unge LEVE

Arne Magne Elstad
Styremedlem, etterlatt

Ruth Eili Ruud
Styremedlem, etterlatt

Ingvild Kjørrefjord
Styremedlem, etterlatt

Nina Clarke
Styremedlem, etterlatt

Annie Norevik
Styremedlem, fag

Heidi Dickinson
Styremedlem, fag


VARA

Trine Holterman
Vara, Unge LEVE
Leder Unge LEVE, etterlatt

Kirsten Isaksen
1 vara etterlatt

Kitty Lise Vassdal
2 vara etterlatt 

Ola Robertsen
1 vara fag

Janicke Pedersen
2 vara fag