LEVEs landsstyre ble valgt under landsmøtet, 12. juni 2022.

LANDSSTYRET

Einar Johan Jakobsen
Leder, etterlatt
Telefon: 912 48 958

Ingvild Kjørrefjord
Nestleder, etterlatt

Andrea T. Stenseth
Leder i Unge LEVE

Linda Johansen
Styremedlem, etterlatt

Anders Lie Brenna
Styremedlem

Kirsten Isaksen
Styremedlem, etterlatt

Annie Norevik
Styremedlem, fag

Trine Aaby
Styremedlem, etterlatt

Heidi Dickinson
Styremedlem, fag (og etterlatt)

Knut Harald Ulland
Daglig leder


VARA

Øystein Kvam
Varamedlem

Ida Benedikte Østbu
Varamedlem

Kitty Lise Vassdal
Varamedlem

Rita Småvik
Varamedlem, fag