Styret i Unge LEVE består av unge etterlatte. Alle i styret er frivillige. Styret ble valgt inn på Unge LEVEs årsmøte, 16 mars 2023. Styret består av 8 representanter, 6 faste og 2 vara representanter, hvorav en har styrelederverv og en nestlederverv.

Leder:

   Andrea T. Stenseth – [email protected]

 

Nestleder:

 Ida Benedikte Østbu

 

Styremedlemmer:

   Casandra Kallekleiv

 

   Cecilie Storm

 

   Marius Brendlien

 

  • Trine Sørensen

Vara i styret:

   Maiken Vassel

 

  • Lene Litsheim