Her kan du finne meninger LEVE har om ulike saker. Bla deg nedover og klikk på saken du ønsker å lese mer om.

TV2 har brutt god presseskikk i omtale av selvmord

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har behandlet en klage fra en etterlatt og konkludert med at TV2 har brutt god presseskikk i Vær Varsom-plakaten.

Bakgrunnen for saken er et innsalg i dokumentaren «Blålys».

TV2 har brutt god presseskikk i omtale av selvmord

 

LEVE støtter nullvisjon for selvmord

På LEVEs landsmøte i 2018 ble det vedtatt at LEVE skal jobbe for at lokale, regionale og nasjonale myndigheter skal vedta nullvisjon for selvmord. LEVE var aktive med dette budskapet inn i regjeringens arbeid med ny nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord, og støtter regjeringens vedtak om nullvisjon for selvmord for hele samfunnet, lansert med ny handlingsplan 10. september 2020.

LEVE – begrunnelse for nullvisjon