Her finner du en oversikt over de ulike prisene LEVE deler ut.

ILDSJELPRISEN

LEVEs Ildsjelpris går til en person eller gruppe som i sitt nåværende frivillige virke preges av et stort engasjement for LEVE eller Unge LEVE. Mottaker av Ildsjelprisen er medlem i LEVE og bidrar til å bedre menneskers liv gjennom sorgstøtte og/eller forebygging av selvmord, og fremmer med det organisasjonens formål.

 

HEDERSPRISEN

LEVEs Hederspris går til en person som har utmerket seg gjennom et mangeårige frivillig arbeid i LEVE eller Unge LEVE. Mottaker av Hedersprisen er medlem eller tidligere medlem i LEVE, har høy anerkjennelse i organisasjonen og har i en årrekke bidratt til å fremme LEVEs formål gjennom å utvikle LEVEs arbeid, enten på lokalt, fylkes- eller sentralt nivå.

 

Øvrige nominasjons-kriterier for begge prisene

Prisene tildeles etter en helhetlig vurdering. Det legges blant annet vekt på:

  • at innsatsen kan være til inspirasjon for andre.
  • at innsatsen er positivt lagt merke til av flere både i og gjerne utenfor LEVE.
  • at innsatsen er forankret i LEVEs formål og verdier. LEVEs formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.
    LEVEs verdier er
    Åpenhet. Fellesskap. Samfunnsengasjement.

 

Hvem kan nominere kandidater til prisene? 

Man må være medlem i LEVE for å nominere. Enkeltpersoner eller fylkeslagenes styrer kan nominere kandidater.

Merk: Nominasjonen må altså ikke lenger gå gjennom et fylkeslagsstyre.

 

Hvordan nominere? 

Fristen for nominering i 2021 har gått ut. Frist for 2022 blir annonsert tidlig vår.

Juryen for begge prisene er LEVEs landsstyre.

 

OLAFPRISEN

Olafprisen deles ut til en person som har utmerket seg innen kunnskapsformidling, forskning eller annet opplysningsarbeid for å forebygge selvmord blant barn og unge. Prisen skal skape oppmerksomhet om og stimulere interessen for selvmordsforebyggende arbeid blant barn og unge.

Les mer om Olafprisen HER

Skjema for nominasjon Olafprisen 2021

Frist for nominasjon:
Fredag 4.juni 2021