LEVEs tilbud er rettet både mot LEVEs medlemmer og mot etterlatte, berørte, fagmiljøer og andre interesserte som ønsker LEVEs støtte, erfaringskompetanse og informasjon. LEVE har medlemsrabatt på enkelte av tilbudene, slik som gratis deltakelse eller gunstige priser på ulike arrangement, seminarer og webinarer.

 

 

STØTTE FOR ETTERLATTE OG BERØRTE VED SELVMORD

 

Likeperson

En likeperson er en frivillig som selv er etterlatt ved selvmord, og som er kurset i å ha likepersonssamtaler.  En av likepersonens viktigste oppgaver er å samtale med mennesker som mister en av sine kjære ved selvmord, og som trenger å snakke med noen som selv har erfart reaksjoner, tanker og følelser etter et selvmord. LEVE har likepersoner over hele landet, ta kontakt med ditt fylkeslag dersom du ønsker å bli satt i kontakt med en likeperson. 

Åpent for alle.

Sorggruppe

LEVE har sorggrupper for etterlatte ved selvmord flere steder i landet, både i regi av fylkeslag og i samarbeid med andre. Ta kontakt med ditt fylkeslag dersom du er interessert i å vite mer om sorggrupper. 

Noen er åpne for alle, noen kun for medlemmer.

Cafè LEVE

Lokale møteplasser med fokus på støttesamtaler, sosialt samvær, temakvelder, foredrag m.m. Dette er et lavterskeltilbud for etterlatte og berørte.  

Åpent for alle fra start, for å se om dette er noe for deg. Om man ønsker å bruke tilbudet fremover, kan man tegne medlemskap.

Lokale aktiviteter

Fylkeslagene arrangerer ulike aktiviteter slik som turgrupper, yogakurs, skrivekurs, pappanettverket m.m. Ta kontakt med ditt fylkeslag for mer informasjon om aktiviteter der du bor. 

De fleste gruppeaktiviteter, kurs o.l. er for medlemmer – enten gratis eller til lav pris. Noen er åpne for alle.

Webinarer og seminarer

LEVE sentralt arrangerer nasjonale digitale webinarer med ulike temaer rundt selvmord og det å være etterlatt. I tillegg arrangeres det lokale seminarer og kurs i de ulike fylkeslagene. 

Åpent for alle. Gratis eller reduserte priser for medlemmer. 

Yoga

Yoga kan redusere stressnivået i kroppen, hjelpe med sorgbearbeiding og regulering av følelser. Se våre yogavideoer, spesielt tilpasset for etterlatte og berørte ved selvmord HER.

Åpent for alle.

Familiesamling

Familiesamling er en helg for familier som har mistet noen ved selvmord, hvor voksne, unge og barn blir ivaretatt – hver for seg og sammen. Familiesamlingene arrangeres annethvert år, i samarbeid med Kildehuset Modum Bad (Buskerud) og Viken Senter (Troms). Kontakt LEVEs sekretariat for mer informasjon.

Åpent for alle. Reduserte priser for medlemmer. 

LEVEnytt

Et medlemsmagasin som sendes ut fire ganger i året.

Kun for medlemmer.

 

SELVMORDSFOREBYGGING, KURS OG ORGANISASJON

 

Kurstilbud for frivillige i organisasjonen

LEVE arrangerer ulike kurs for de som ønsker å være frivillige i organisasjonen, som likepersonskurs, sorggruppelederkurs, oppfølgingskurs, skrivekurs for levestories.no m.m. Kursene er gratis for deltakerne. 

Kun for medlemmer.

Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september

LEVE har det nasjonale ansvaret for markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september, et oppdrag gitt av IASP i Norge. Fylkeslagene markerer Verdensdagen over hele landet med aktiviteter som stand, fagdager på utdanningsinstitusjoner, lysmarkeringer, konsert, foredrag, mediearbeid m.m. LEVE sentralt arrangerer årlig et seminar om selvmordsforebygging på Litteraturhuset i Oslo, og en lysmarkering på Universitetsplassen i Oslo. Les mer om Verdensdagen i LEVE.

Åpent for alle. 

Nettmagasinet levestories.no

LEVEstories.no er et nettmagasin der frivillige skribenter deler livserfaringer og tanker om det å leve. Hensikten er å forebygge selvmord gjennom å støtte, opplyse og vise at man ikke er alene om vanskelige følelser og tanker. 

Åpent for alle.

Påvirkningsarbeid i og for LEVE

Enkeltpersoner har mulighet til å påvirke LEVEs arbeid, fokusområder og aktiviteter gjennom tillitsverv og deltakelse i fylkeslagets årsmøte. LEVE jobber aktivt med politisk påvirkning, sentralt og lokalt. Ta kontakt med ditt fylkeslag for mer informasjon om påvirkningsarbeid der du bor.

Påvirkningsarbeid i regi av LEVE fordrer medlemskap. Alle kan spille inn forslag til LEVE generelt.

Tilgang til nettressurser og LEVEs standpunkt

LEVE har et bredt fag- og organisasjonsnettverk og kan henvise til ulike nettressurser, samt til LEVEs viktige saker, standpunkt o.l. Se under andre faner på leve.no

Åpent for alle.

 

UNGE LEVE – For deg mellom 15 og 35 år

Som medlem i Unge LEVE har du tilgang til alle tilbudene over. I tillegg tilbyr Unge LEVE:

 

Nasjonal ungdomssamling

En årlig nasjonal samling for unge etterlatte med fokus på sorgstøtte og sosialt samvær

Åpent for alle. 

Lokal ungdomskontakt i alle fylkeslag 

Ungdomskontakt er en kontaktperson for Unge LEVE i fylkeslagene, som arrangerer egne aktiviteter og jobber for et godt tilbud til alle unge etterlatte lokalt. Ungdomskontakten jobber tett med sitt fylkeslag, de andre ungdomskontaktene i landet, og med Unge LEVEs styre og ansatt. 

Åpent for alle.

Egne webinar for unge selvmordsberørte

Unge LEVE arrangerer jevnlig webinarer med tematikk som opptar og engasjerer unge etterlatte og berørte. 

Åpent for alle. 

Andre lokale arrangement

Fylkeslagene og ungdomskontaktene har egne lokale tilbud til unge etterlatte og berørte rundt om i landet. Ta kontakt med ditt fylkeslag for mer informasjon. 

Noen er åpne for alle, noen kun for medlemmer.