Oslo

Fagdag ved VID Vitenskapelige Høyskole i Oslo

Fag- og forskerseminar på VID vitenskapelige høgskole.

Hva gir håp om å leve videre?

Historiene om selvmord- fra stillhet til åpenhet, forståelse, støtte og hva som bidrar til håp.


Arrangør: Fakultet for Helsefag ved forskningsgruppene CARPE og KlinForsk ved VID, i samarbeid med LEVE
Sted: VID Oslo, Atriet, Diakonveien 14
Pris: Gratis

Program:

Vi starter dagen i Atriet med velkomsthilsen og sofasamtalen “Det er livet om å gjøre” med Anne Kristine Bergem, Grete Lillian Moen og Solveig Kloppen. Deretter deler LEVE ut Olafprisen for forebygging av selvmord blant unge. Før vi går til lunsj vil LEVE demonstrere sin nye app, Stay alive.

Etter lunsj følges samtalen og prisutdelingen opp av forskere og helsepersonell som dekker følgende temaer:

Selvmord blant helsepersonell

ved Erlend Hem

Erlend Hem er lege og professor og leder ved Legeforskningsinstituttet (LEFO). Hem har arbeidet som redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening i 20 år. Hans sentrale forskningsområder er selvmordsatferd og psykotraumatologi. Hem var lang erfaring innen medisinsk fagspråk, helsehistorie og fagformidling.

Barnesamtalen etter selvmordsforsøk

ved Synøve Magnussen Wiik, Kristin Frisch Moe og Grete Lillian Moen

Synøve Magnussen Wiig er psykologspesialist og spesialrådgiver ved RVTS Øst. Wiig har spesialisering i klinisk voksenpsykologi og har jobbet med unge og voksne med suicidalitet fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten. Hun er i dag spesialrådgiver ved RVTS øst, er veileder og prosjektleder for «barn som pårørende når foreldre strever med selvmordsatferd» som er et samarbeidsprosjekt med RBUP.

Kristin Frisch Moe er psykologspesialist og studieleder ved intersubjektiv barneterapi ved RBUP. Moe har spesialisering i barn og unge og lang klinisk erfaring med barn som pårørende og deres foreldre fra første-og andrelinjetjenesten. Hun forsker nå på barn som pårørende ved selvmordsatferd.

Grete Lillian Moen er klinisk barnevernspedagog, familieterapeut og gruppeleder ved familieterapiutdanningen ved RBUP. Moen har spesialisering innen barn og unges psykiske helse. Hun har publisert flere bøker og vil dele sine erfaringer fra foredraget «Gjennom barneøyne- barns møte med psykisk lidelse»

Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling: Kjennetegn og implikasjoner for selvmordsforebygging

ved Martin Myhre

Martin Myhre er spesialvernepleier og Ph.d. stipendiat på Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging der han er tilknyttet Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord.

Hvilke erfaringer har de som har vokst opp med suicidale foreldre?

ved Geir Tarje Bruaset

Geir Tarje Bruaset er sykepleier og Ph.d. stipendiat i CARPE prosjektet ved VID Vitenskapelige Høyskole. Bruset har spesialisering i psykiatri og over 20 års klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten og påørendearbeid.

Hvordan påvirkes barn og unge som etterlatte etter foreldrenes dødsfall? – en registerstudie

ved Emma Skei

Emma Skei er sykepleier og Ph.d. stipendiat ved Akuttmedisinsk avdeling OUS i samarbeid medNasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging.

Kontaktinformasjon

Tine K. Grimholt. E-post: [email protected]. Mobiltelefon: +47 901 20 011
Lene Camilla Andersen. E-post: [email protected]. Mobiltelefon: +47 456 32 923

Detaljer for aktiviteten

Dato og tid

10. September 2024 | 10:00

VID vitenskapelige høgskole, campus Oslo

VID vitenskapelige høgskole, campus Oslo, Diakonveien, Oslo, Norge