Program:

Vrimla:

​10:00-11:00 Stands åpner i Vrimla ​

11:00 Velkommen, praktiske opplysninger osv., v/konferansier Lars Andrè Olsen

Hilsninger fra:

  • LEVE v/Ragnhild Opskar 
  • NTNU v/ viserektor Anne-Lise Sagen Major (alt. Harald J Skarstein)
  • Sit

11:15 Musikalsk innslag, Elin Sofye Rabbevåg 

11:25 NRK innslag fra Lørdagsrevyen vedr. André Sødlund – tematisk ramme for dagen

11:30 Foredrag v/ Andrè Sødlund

12:00 Pause (boller og saft), stands, mingling, musikalsk innslag.

Fogdegården:

12:30 Faglig innlegg IHA, v/Bente Skagøy og Hege Hollingen Hjelkrem

13:10 Musikalsk innslag, Elin Sofye Rabbevåg

13:20 Innlegg ved Oddvar Vignes, foredragsholder

14:05 Beinstrekk

14:15 Panelsamtale i auditorium Fogdegården, fasilitator Bente Schei Skagøy

Deltakere:

  • Andrè Sødlund, foredragsholder 
  • Ida Hoff, psykolog
  • Wenche Skarbø, helsesykepleier 
  • Ålesund kommune: Rask psykisk helsehjelp – Psykisk helseteam 
  • Ragnhild Opskar, Fylkesleder LEVE
  • Oddvar Vigenes, forfatter og foredragsholder

14:55 Avrunding v/konferansier

15:00 Program slutt