LEVE Oslo har stand utenfor Åpne Sagene Kirke på Verdensdagen for Selvmordsforebygging.

Sagene Kirke har over tid samlet inn penger til nytt orgel, og i brosjyren om dette prosjektet oppgis det at kirkens orgelmaker tok sitt eget liv.

Derfor synes LEVE Oslo  det er ekstra meningsfylt å ha stand utenfor denne kirken i forbindelse med Verdensdagen.  

LEVE Oslo ønsker at flest mulig skal vite at vi tilbyr et felleskap for de som har mistet noen som har tatt sitt eget liv.

LEVE Oslo tilbyr sorgstøtte og likepersonssamtaler og er opptatt av å styrke tilbudet til ungdommer som har opplevd å miste en kjær i selvmord.

Noen tar også kontakt med LEVE lang tid etter tapet og til sammen er det svært mange som er berørt.